SYNONYM: Attus vilis Kulczyński, 1895

groups of supergroups of genera: pending; supergroups of genera : non-classified; groups of genera: unclassified;Important publication(s)
Kulczyński W. 1895b Attidae Musei Zoologici Varsoviensis in Siberia orientali collecti. Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii umiejetnosci, Kraków a, illustrations 8 t 1, f 3-4


SYNONYM OF: Sitticus (distinguendus group) vilis (Kulczyński, 1895)