Kulczyński W. 1895b.
Attidae Musei Zoologici Varsoviensis in Siberia orientali collecti.
Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii umiejetnosci, Kraków 32: 45-98, illustrations t 2.